🎙بشنوید از ماجرای ازدواج یک کودک همسری و علت انفجار سکوی پرتاب ماهواره در سمنان، تا بدهی‌های قالیباف که هرروز بیشتر از قبل میشود!

کانال تلگرام:

https://t.me/Radio_Padio

دریافت صدای شما:

https://t.me/Padio_BOT