🎙بشنوید از خبرهای مهم برجامی تا توصیه‌های مذهبی برانکو!

کانال تلگرام:

https://t.me/Radio_Padio

دریافت صدای شما:

https://t.me/Padio_BOT