🎙بشنوید از ماجرای حمله به ساختمان دهیاری سنجر دزفول تا میزان احکام صادرشده برای کارگران هفت تپه

کانال تلگرام:

https://t.me/Radio_Padio

دریافت صدای شما:

https://t.me/Padio_BOT