🎙هم اکنون بشنوید: خبر مهم اخراج بولتون توسط ترامپ و جزئیات بیشتر. #بین_المللی