🎙بشنوید از واکنش صبا کمالی به خبر بازداشتش تا اعتراف متهم بانک سرمایه علیه داماد شریعتمداری وزیر کار!

کانال تلگرام:

https://t.me/Radio_Padio

دریافت صدای شما

https://t.me/Padio_BOT