🎙بشنوید از تغییر پوشش دختر آقای وزیر در دادگاه تا  مصاحبه علیفر و رفتنش از ایران و تحولات بین المللی تاسیسات نفتی عربستان

کانال تلگرام:
https://t.me/Radio_Padio

دریافت صدای شما
https://t.me/Padio_BOT