بشنوید از از اتهام #عربستان به ایران در رابطه با حمله ی #آرامکو تا نتایج انتخابات رژیم صهیونیستی #اسرائیل و حذف ۲۰۰ هزار نفر از #یارانه بگیران!

کانال تلگرام:

https://t.me/Radio_Padio

توئیتر:

https://twitter.com/Radio_Padio