بشنوید از خبرهای مهم و دیدارهای سازمان ملل تا جنجال در مجلس و بازداشت قائم مقام فروش ایران‌خودرو!

کانال تلگرام:
https://t.me/Radio_Padio

توئیتر:
https://twitter.com/Radio_Padio

دریافت صدای شما
https://t.me/Padio_BOT