بشنوید از اقدام غیرانسانی آمریکا در ممانعت از ملاقات ظریف با تخت روانچی و شکسته شدن رکورد رضا زاده تا حکم جالب دادگاه برای خانوم دکتر بدحجاب و اظهارات وی!

کانال تلگرام:

https://t.me/Radio_Padio

توئیتر:

https://twitter.com/Radio_Padio

دریافت صدای شما

https://t.me/Padio_BOT