بشنوید از عملیات نظامی بزرگ یمنی‌ها علیه عربستان و مصاحبه با کارشناس حوزه ی یمن و افشاگری بی سابقه خطیر درباره منشا تا قطع انگشت نوزاد به دلیل سهل‌انگاری پرستار.

کانال تلگرام:

https://t.me/Radio_Padio

توئیتر:

https://twitter.com/Radio_Padio

دریافت صدای شما

https://t.me/Padio_BOT