خبر #فوری:

🔹روح الله زم بعد از آمدن به ایران دستگیر شده است

 🔸سازمان اطلاعات سپاه در عملیات پیچیده دستگیری روح الله زم، با فریب سازمان‌های اطلاعاتی بیگانه، او را به داخل کشور کشانده و در خاک ایران بازداشت کرده است.

https://khabar-fouri.com/social/41268/