دکتر حسین کرمانپور، روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، در خصوص تبعات انتشار چنین کلیپ‌هایی به پادیو گفت:

این موضوع، موضوع جرم و قانون محسوب میشود و از دیدگاه من به عنوان یک پزشک، معتقد هستم که این فرد مثل یک فردی که آلت قتاله‌ای در دست دارد و جمعیت یک خیابانی را تهدید کند حتی به آنها حمله کند، خطرآفرین است و به عبارتی سلامتی و جان مردم را به خطر می‌اندازد. لذا اعتقاد دارم که انتشار این کلیپ سلامتی جامعه‌ای را که تحت شرایطی به حرف یک روحانی گوش می‌دهند و فکر میکنند که او مبین اسلام ناب محمدی است و تمام ادبیات دین در این آقا جمع شده است. درحالی که حتی در حرفه ما پزشکان هم افراد مجرب و زبردست و تازه‌کار وجود دارد، در روحانیت هم به همین شکل است. نمود بارز تفکر دینی درست اینکار نیست و این فرد با چنین صحبتهایی سلامت عمومی جامعه را به خطر انداخته و از دید متولیان سلامت، به خطر انداختن سلامت جامعه جرم است و مدعی‌العموم می‌تواند این جرم را پیگیری کند. این فرد چون به شخص خاصی صدمه نزده نمی‌تواند شاکی خصوصی داشته باشد اما مدعی‌العموم می‌تواند از وی شکایت کند.